foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015


Pismo Święte

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

KKK

Internetowa Liturgia Godzin - BREWIARZ

logo ILG

Vatican TV - NA ŻYWO

Bazylika św. Piotra

Jasna Góra - NA ŻYWO

Jasna Góra

Radio Jasna Góra - SŁUCHAJ

logo

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - Kraków Łagiewniki - NA ŻYWO

Kaplica Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

TV Miłosierdzie

logo TV Miłosierdzie

Dolina Miłosierdzia w Częstochowie - NA ŻYWO

Dolina Miłosierdzia

Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem - NA ŻYWO

Sanktuarium MB Fatimskiej Krzeptówki

Pallotti TV

logo

Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie - NA ŻYWO

Świątynia Opatrzności Bożej

Radio eM - SŁUCHAJ

logo

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - NA ŻYWO

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Transmisje Mszy św. w diecezjach w Polsce

Eucharystia

ROK ŚW. JÓZEFA

(8 grudnia 2020 - 8 grudnia 2021)

św. Józef

Z okazji przypadającej 8 grudnia 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek ogłosił od 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa.

Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu

– tymi słowami Papież opisuje św. Józefa w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, opublikowanym 8 grudnia z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. 

Pełny tekst Listu apostolskiego "Patris corde"

logo

Czytaj

_____________________

TUTAJ znajdziesz

MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

_____________________

To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem św. Józefa.

Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie wyraził swoje przybrane ojcostwo, 

czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi.

W Nim „Jezus widział czułość Boga”, czułość, która „pozwala przyjąć naszą słabość”, ponieważ „to właśnie pomimo naszej słabości i poprzez nią” realizuje się większość Bożych planów. Józef jest również ojcem w posłuszeństwie Bogu: poprzez swoje „fiat” ratuje Maryję i Jezusa oraz uczy swojego przybranego Syna „wypełniania woli Ojca”. Wezwany przez Boga do służby misji Jezusa,

współuczestniczy w wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia (3).

Jednocześnie Józef jest „ojcem w przyjmowaniu”, ponieważ

przyjmuje Maryję bez uprzednich warunków,

co jest ważnym gestem także dzisiaj – stwierdza Franciszek –

w tym świecie, w którym widoczna jest przemoc psychiczna, słowna i fizyczna wobec kobiet.

Ale Oblubieniec Maryi jest również tym, który ufając Panu, przyjmuje w swoim życiu nawet te wydarzenia, których nie rozumie, pozostawiając na boku swoje dociekania i godząc się z własną historią. Poprzez św. Józefa, Bóg jakby powtarzał nam: „Nie lękajcie się!”, ponieważ

wiara nadaje sens każdemu szczęśliwemu lub smutnemu wydarzeniu

i uświadamia nam, że

Bóg może sprawić, że pośród skał zaczną kiełkować kwiaty.

Józef nigdy „nie szuka dróg na skróty”, ale staje wobec rzeczywistości „z otwartymi oczami, biorąc za nią osobistą odpowiedzialność”.

List „Patris corde” podkreśla również „twórczą odwagę” św. Józefa. Ujawnia się ona szczególnie w trudnościach i wydobywa czasami z człowieka niespodziewane możliwości.

Cieśla z Nazaretu – wyjaśnia Papież – potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności.

Każdy potrzebujący, biedny cierpiący, umierający, obcy, uwięziony, chory, jest „dzieckiem”, nad którym czuwa św. Józef . Od niego należy uczyć się „kochania Kościoła i ubogich” (5). „

Konieczne jest zrozumienie – pisze Franciszek – znaczenia pracy, która daje godność

oraz „staje się uczestnictwem w samym dziele zbawienia”, a także „okazją do rozwoju” dla siebie i swojej rodziny.

Papież, inspirując się dziełem „Cień Ojca”, polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego, opisuje ojcostwo Józefa w relacji do Jezusa jako „cień Ojca Niebieskiego na ziemi".

Nikt nie rodzi się ojcem, ale nim się staje,

stwierdza Papież, ponieważ „podejmuje się troski o dziecko”, biorąc na siebie odpowiedzialność za jego życie. Niestety, we współczesnym społeczeństwie

dzieci często wydają się osierocone przez ojców,

ojców zdolnych „wprowadzić dziecko w doświadczenie życia”, bez zatrzymywania go albo traktowania jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym do wyborów, do wolności i do odejścia”. W tym sensie Józef ma przydomek „przeczysty”, który jest „przeciwieństwem posiadania”: w rzeczywistości

umiał kochać w sposób niezwykle wolny,

„usuwał się”, aby postawić w centrum życia nie siebie samego, ale Jezusa i Maryję. Jego szczęście wynikało z „daru z siebie”. Prawdziwym ojcem jest ten, kto

wyrzeka się pokusy życia życiem swoich dzieci

i szanuje ich wolność, ponieważ ojcostwo przeżywane w pełni czyni samego ojca „nieużytecznym”, kiedy „dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie podąża ścieżkami życia”.

Zakończony modlitwą do św. Józefa List „Patris corde” ukazuje również, w przypisie nr 10, zwyczaj Franciszka, trwający od ponad czterdziestu lat, codziennego odmawiania modlitwy do Oblubieńca Maryi „zaczerpniętej z dziewiętnastowiecznej francuskiej książeczki do nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi”. Jest to modlitwa, która „wyraża pobożność i zaufanie” do św. Józefa, ale także stawia „pewne wyzwanie” – wyjaśnia Papież, ponieważ kończy się słowami:

Niech nie mówią, że wzywałem cię na próżno, pokaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja moc.

Publikacji Listu apostolskiego „Patris corde” towarzyszy

Dekret Penitencjarii Apostolskiej

logo

Czytaj

łączący „Rok św. Józefa” ogłoszony przez Papieża z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych „w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia”.

_________________________________

Chcesz wiedzieć więcej o specjalnych odpustach Roku św. Józefa?

Mówi o tym w wywiadzie dla «L’Osservatore Romano»

regens Penitencjarii Apostolskiej,

ks. prałat Krzysztof Józef Nykiel.

logo

CZYTAJ

 _______________

MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

 

_________________________________

Źródło:

logo

logo

DDM w intencji Kapłanów "OREMUS"

Czy wiesz, że...?

pieczęć Oremus

I dla ucha, i dla ducha

logo

MARGARETKA - Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów

logo

Aktualności Watykańskie

logo

Aktualności Radia Watykańskiego

logo

L'Osservatore Romano - EDYCJA POLSKA

logo

Konferencja Episkopatu Polski

logo

Oficjalny Serwis Informacyjny Diecezji Opolskiej

logo diecezji opolskiej

Gość Niedzielny - OPOLSKI

logo

Różaniec z Prymasem Tysiąclecia

Kard, S. Wyszyński

Oficjalna Strona Beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego

logo beatyfikacji kard. Wyszyńskiego

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" - Kraków

logo

Listy św. Jana Pawła do kapłanów

św. Jan Paweł II

Odwiedziny