foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015


Pismo Święte

logo

Internetowa Liturgia Godzin - BREWIARZ

logo

Katechizm Kościoła Katolickiego

logo

Vatican Media - LIVE

logo

Lourdes - Grota Objawień - LIVE

Lourdes - Grota Objawień

Jasna Góra - YouTube

Jasna Góra

Studio TV NIEDZIELA - YouTube

lo

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (KAPLICA) - Kraków Łagiewniki - LIVE

św. Faustyna i Jezus Miłosierny

Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem - LIVE

Krzeptówki

Pallotti TV - YouTube

logo

Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu - YouTube

logo

Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie - YouTube

Centrum Opatrzności Bożej

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - LIVE

Tyniec

EWTN Polska – YouTube

logo

Radio eM - SŁUCHAJ

logo

Gość Niedzielny - YouTube

logo

Transmisje Mszy św. w diecezjach w Polsce

Eucharystia

Abp Alfons Nossol:

Wyzwania i perspektywy duszpasterskie

diecezji opolskiej.

Abp Alfons Nossol

W sobotnie popołudnie (9.04.2022 r.) w auli Muzeum Diecezji Opolskiej podczas wykładu zatytułowanego "Wyzwania i perspektywy duszpasterskie diecezji opolskiej", w ramach tegorocznych Wielkopostnych Wykładów Otwartych głos zabrał abp Alfons Nossol, emerytowany biskup opolski.

 logo

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy, którą poprowadził ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser.

logo

logo

 

*

Abp Alfons Nossol

 

ABP ALFONS NOSSOL.

Emerytowany biskup ordynariusz diecezji opolskiej urodził się 8 sierpnia 1932 w Brożcu k. Krapkowic (woj. opolskie), jako jeden z ośmiorga rodzeństwa, w rodzinie robotniczej Alfonsa i Jadwigi. Do szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnej wiosce a świadectwo dojrzałości uzyskał w Niższym Seminarium Duchownym w Nysie.

W latach 1952-1957 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu.

Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1957 roku z rąk bp Franciszka Jopa. Kontynuował studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył doktoratem z zakresu teologii dogmatycznej. Obrona pracy doktorskiej "Nauka Jana Hessena o religijnym poznaniu Boga", pisanej pod kierunkiem ks. prof. Wincentego Granata, miała miejsce 22 stycznia 1962 roku. Habilitację na temat chrystologii wybitnego protestanckiego teologa Karla Bartha obronił w 1976 roku.

Od 1961 roku został wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu, równocześnie będąc w latach 1968-1969 starszym asystentem KUL, a w latach 1977-1997 był kierownikiem II Katedry Teologii Dogmatycznej KUL. Ponadto w latach 1978-1997 był również profesorem i kierownikiem katedry sakramentologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W tym czasie utrzymywał bardzo ożywione kontakty z teologami na arenie międzynarodowej, także o aspekcie ekumenicznym, zaś w 1977 roku wykładał gościnnie przez dwa semestry na uniwersytecie w Moguncji. Od momentu utworzenia w Opolu w 1981 roku Diecezjalnego Instytutu Teologiczno-Pastoralnego był jego profesorem. W 1981 roku otrzymał na KUL tytuł profesora nadzwyczajnego a tamże w 1986 roku tytuł profesora zwyczajnego teologii dogmatycznej i ekumenicznej.

25 czerwca 1977 roku został mianowany biskupem opolskim. Święcenia biskupie przyjął 17 sierpnia 1977 roku z rąk ówczesnego prymasa, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, zaś za dewizę biskupią obrał hasło: Veritatem facere in caritate (Czynić prawdę w miłości). Nadal jednak kontynuował pracę naukową. Sprawą wielkiej wagi była zawsze dla niego integracja wszystkich mieszkańców Śląska Opolskiego, harmonijne współistnienie różnych kultur, co wielokrotnie znajdywało swój wyraz w listach pasterskich i homiliach. Stąd płynęło również zaangażowanie biskupa Alfonsa Nossola w inicjatywę powstania w Opolu uniwersytetu z wydziałem teologicznym, która w 1994 roku stała się rzeczywistością. Arcybiskup od początku został jego wykładowcą, obejmując kierownictwo katedry teologii dogmatycznej. Istotnym wydarzeniem jest powstanie na Uniwersytecie Opolskim Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją, którego Arcybiskup Nossol został kierownikiem. Sprawa ekumenizmu stanowiła ważny punkt jego aktywności zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, czego dowodem jest udział w licznych rozmowach ekumenicznych i członkostwo w licznych komisjach ds. dialogu międzywyznaniowego. Głównie za zasługi na polu ekumenizmu otrzymał on w listopadzie 1999 roku tytuł arcybiskupa.

Zasługi naukowe, ale i te w dziedzinie pojednania międzyludzkiego i międzywyznaniowego zostały wielokrotnie docenione przyznaniem różnych wyróżnień, zarówno w kraju jak i za granicą, m.in. sześciokrotnie już przyznano mu tytuł doktora honoris causa: Uniwersytety w Mainz, Münster, Bamberg (Niemcy), Uniwersytet Opolski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Uniwersytet w Ołomuńcu. Jest autorem 17 pozycji książkowych i ponad 350 artykułów naukowych.

Ponadto pełnił i nadal pełni liczne funkcje w ramach Kościoła polskiego i powszechnego: był wieloletnim członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski, członkiem Rady Naukowej Episkopatu Polski, członkiem Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, jest członkiem Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, członkiem Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu z Kościołem Prawosławnym i Luterańskim, współprzewodniczącym Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, Wielkim Kanclerzem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

 

_______________

Źródło:

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

http://www.pwt.wroc.pl/

 

Zmarli w latach: 2021 - 2024

fire candle

I dla ucha, i dla ducha

logo

MARGARETKA - Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów

Margaretka

Być ojcem jak św. Józef

św. Józef

Nowenna przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

św. Andrzej Bobola

Różaniec z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim

Bł. kard. Stefan Wyszyński

Aktualności Watykańskie

logo

Aktualności Radia Watykańskiego

logo

L'Osservatore Romano - EDYCJA POLSKA

logo

Konferencja Episkopatu Polski

logo

Oficjalny Serwis Informacyjny Diecezji Opolskiej

logo diecezji opolskiej

Gość Niedzielny - OPOLSKI

logo

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" - Kraków

logo

Listy św. Jana Pawła II do kapłanów

św. Jan Paweł II

Nasz modlitewnik

Odwiedziny