foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015


Pismo Święte

logo

Internetowa Liturgia Godzin - BREWIARZ

logo

Katechizm Kościoła Katolickiego

logo

Vatican Media - LIVE

logo

Lourdes - Grota Objawień - LIVE

Lourdes - Grota Objawień

Jasna Góra - YouTube

Jasna Góra

Studio TV NIEDZIELA - YouTube

lo

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (KAPLICA) - Kraków Łagiewniki - LIVE

św. Faustyna i Jezus Miłosierny

Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem - LIVE

Krzeptówki

Pallotti TV - YouTube

logo

Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu - YouTube

logo

Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie - YouTube

Centrum Opatrzności Bożej

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - LIVE

Tyniec

EWTN Polska – YouTube

logo

Radio eM - SŁUCHAJ

logo

Gość Niedzielny - YouTube

logo

Transmisje Mszy św. w diecezjach w Polsce

Eucharystia

NOWENNA ZA KAPŁANÓW

I O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE,

ZAKONNE, MISYJNE

ZA PRZYCZYNĄ ŚWIĘTEGO

ANDRZEJA BOBOLI – PATRONA POLSKI

Pełny tekst *

św. Andrzej Bobola

Więcej na temat św. Andrzeja Boboli znajdziesz [TUTAJ]

Jeśli nowenna jest odprawiana w kościele, jej porządek jest następujący:

- Wystawienie Najświętszego Sakramentu

- Modlitwa codzienna

- Rozważania na dany dzień

- Litania do św. Andrzeja Boboli

- Modlitwa do św. Andrzeja Boboli

- Pieśń eucharystyczna

- Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

[TUTAJ] znajdziemy także nagrania tekstów na kolejne dni nowenny, przygotowane przez Ks. Moderatora DDM "Oremus" w Radio Doxa. 

Nagranie tekstów nowenny:

logo

[POSŁUCHAJ]

*

Teksty nowenny a dodatkowo także

rozważania Drogi Krzyżowej

ze św. Andrzejem Bobolą

są dostępne do pobrania 

[TUTAJ]

logo

_____*_____

 

Kiedy odmawiamy prywatnie

(zachęcamy do odmawiania w dowolnym czasie, w ciągu roku)

 

DZIEŃ PIERWSZY

 

MODLITWA O DAR POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA,

ŻYCIA ZAKONNEGO I MISYJNEGO

*

MODLITWA CODZIENNA

 

Boże nasz Ojcze, dziękujemy za Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, który ustanowił Kościół i powołał kapłanów jako szafarzy Bożych tajemnic do służby Bogu i bliźnim w dziele zbawienia świata. Panie Jezu, który nagrodziłeś udziałem w chwale świętych św. Andrzeja Bobolę za żarliwą wiarę i gorliwość kapłańską, prosimy za jego przyczyną, abyś zachował w wierności Bogu i Kościołowi wszystkich, których wybrałeś i posłałeś, aby szli i owoc przynosili (J 15,16).

Duchu Święty Uświęcicielu, dziękujemy Ci za wlaną miłość do serca św. Andrzeja Boboli, która rozpaliła w nim pragnienie jednania chrześcijan przez służbę w miłości, z poszanowaniem wolności i godności człowieka.

Święty Andrzeju Bobolo, który w swoim życiowym powołaniu i przeciwnościach byłeś do końca wierny Ewangelii, upraszaj u Boga, by kapłani swoim życiem i postawą wobec Boga i bliźnich głosili prawdę, że Jezus został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia (Rz 4,25).

Mocarzu Chrystusa, wypraszaj wszystkim powołanym do służby Bożej, by w każdym czasie świadczyli, że Jezus Chrystus jest w ich życiu najważniejszy, jest ich Panem i Zbawicielem. Proś za nimi, by doceniali swoje powołanie i dążyli do świętości przez posłuszeństwo swemu Panu, aby ich praca duszpasterska przynosiła błogosławione owoce.

Święty Męczenniku, wypraszaj kapłanom szczere pragnienie prowadzenia ludzi do Boga i ratowania ich dusz. Niech będą gorliwi w budowaniu wspólnoty Kościoła, poszukiwaniu zagubionych i niech nie szczędzą czasu i sił na posługiwanie w konfesjonale, aby zabłąkane owce mogły doświadczyć Bożego miłosierdzia. Święty Andrzeju, wspieraj kapłanów, którzy przeżywają trudności w powołaniu i upraszaj im łaskę ufności, że Bóg jest zawsze blisko nich, także w ciemnościach duchowych i hojnie nagradza za wierność. Uproś opamiętanie tym, którzy niosą zgorszenie oraz weź w opiekę wszystkich, którzy porzucili kapłaństwo i uproś im potrzebne do zbawienia łaski.

Patronie Polski, ośmielamy się także za twoją przyczyną prosić z ufnością Boga o nowe i święte powołania do kapłaństwa, aby nigdy nie zabrakło pracowników w winnicy Pańskiej.

Patronie Jedności, uproś wszystkim wiernym Kościoła łaskę wdzięczności za kapłanów, których nasz Pan Jezus Chrystus powołał do służby Bogu i ludziom, aby modlili się o potrzebne dla Kościoła łaski, doceniali pracę kapłańską, wystrzegali się pochopnych i niesprawiedliwych osądów. Amen.

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju Bobolo, wsłuchując się w słowa Jezusa: Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo (Łk 10,2), wypraszaj u naszego Pana łaskę powołań do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego, aby nie zabrakło pracowników na niwie Pańskiej. Pochodziłeś z wierzącej i praktykującej rodziny, w której poznawałeś prawdy wiary. Dziękujemy wraz z tobą za dar wychowania w głębokiej wierze i posłuszeństwie Panu Bogu.

Dla ciebie powołanie oznaczało służbę dla zbawienia dusz. Uczyniłeś Boga swoim bogactwem.

Wiedziałeś, że zbawi się nie ten, kto mówi Panie, Panie, ale ten, kto pełni wolę Bożą (por. Mt 7,21). Dlatego gdy usłyszałeś wezwanie, odpowiedziałeś: Panie, oto jestem (Łk 22,42)! Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie (Łk 22,42)! Zostawiłeś za sobą wszystko. Zadziwia nas, zachwyca i rodzi wdzięczność twoja radykalna postawa. Tak czynią ci, którzy prawdziwie kochają Jezusa.

W naszych czasach trudniej usłyszeć głos powołania. Wielu żyje tak, jakby Boga nie było. Dystansowanie się wielu ludzi wobec Kościoła, chaos informacyjny nie sprzyjają wsłuchiwaniu się w głos Boga. Trudno dziś młodym ludziom przyjąć powołanie, gdy świat kusi ich bogactwem i próżnymi przyjemnościami oraz odrzuca zbawienie i chrześcijańską wizję świata. Często wygrywa doczesność i łatwość życia, choć Jezus ostrzega: Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą (Mt 7,13).

Święty Andrzeju Bobolo, spójrz dziś na młodych, których Pan obdarzy powołaniem do służby Bożej i uproś im łaskę przyjęcia woli Bożej. Poruszaj sumienia wiernych, by otaczali modlitwą młodych, aby ci znajdowali środowisko, w którym ich wiara i powołanie będą dojrzewać. Niech naśladują ciebie w odpowiedzi na wołanie Pana: Pójdź za Mną (Mk 2,14). Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Andrzeju, Apostole Polesia,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,

Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,

Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,

Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

 

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga

Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,

Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,

Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,

Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,

W.: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

 

K.: Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmygorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

 

Boże, który świętego Andrzeja, udręczonego różnymi torturami za wyznawanie wiary, uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem, spraw, prosimy, abyśmy trwając w tej samej wierze gotowi byli raczej znieść wszystkie przeciwności, niż ponieść szkodę na duszy.

Składamy Ci, Panie, nasze prośby, usilnie błagając, abyś dzięki zasługom świętego Andrzeja męczennika utwierdził nas w wyznawaniu wiary i udzielił swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju.

Oddając cześć świętemu Andrzejowi męczennikowi, błagamy Cię, Panie, aby za wstawiennictwem świętego Andrzeja męczennika owce, które zaginęły, powróciły do Jednego Pasterza i karmiły się zbawiennym pokarmem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

*

DZIEŃ DRUGI

 

MODLITWA O DOJRZAŁOŚĆ

W PODJĘCIU DECYZJI PRZYJĘCIA

ŁASKI POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA SŁUŻEBNEGO,

ZAKONNEGO I MISYJNEGO, ORAZ WYTRWANIE W NIEJ

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju Bobolo, upraszaj młodym dojrzałość w podjęciu decyzji o kapłaństwie i wytrwanie w przyjętej łasce. Bóg daje łaskę powołania do kapłaństwa: Jeśli chcesz być doskonały, to sprzedaj, co masz i chodź za Mną (Mt 19,21), pozwala rozeznać człowiekowi swoją wolę i czeka na jego świadomą odpowiedź i dobrowolną zgodę. Dojrzała decyzja to wybór Boga jako jedynego Pana swego życia. Można przypuszczać, że decyzja świętego Andrzeja o wstąpieniu do jezuitów była dobrowolna, świadoma i dojrzała.

Dziękujemy Ci, święty Andrzeju, że przyjąłeś łaskę powołania i wytrwałeś w nim mimo przeciwności. Powołanie swoje przyjąłeś jako dar Pana Boga, którego nie można odrzucić, nawet gdy wydaje się początkowo trudne do pogodzenia z mocnym charakterem i wybuchowym temperamentem. Czy było ci łatwo odpowiedzieć „tak”? Czy było łatwo stać się pokornym i opanowanym, pokonać wrodzony upór i niecierpliwość? Zapewne nie, bo przez wiele lat zmagałeś się ze swoimi wadami, ale uwierzyłeś Jezusowi, że z Nim wszystko jest możliwe, nawet tak głęboka przemiana, która doprowadzi cię do świętości.

Na drodze powołania napotykałeś poważne trudności, gdyż przełożeni przez wiele lat nie dopuszczali cię do końcowych ślubów zakonnych. Przez lata zmagałeś się z tymi przeciwnościami, walcząc o obecność w zakonie. Twoja prośba do przełożonych o danie kolejnej szansy, o zaufanie, że dasz radę w walce ze słabościami, wystawia ci najlepsze świadectwo. Tak zachowują się tylko ci, którzy są pewni, że Pan ich powołał dla Siebie i są z Nim dla świętości i Bożej chwały, a nie dla osobistych korzyści. Święty Andrzeju, Kościół potrzebuje takich kapłanów, osób żyjących radami ewangelicznymi, także dziś.

Prosimy cię o wstawiennictwo u Boga w intencji umocnienia powołanych przez Jezusa, aby wytrwali w przyjętej łasce. Posyłaj im ludzi, którzy będą się modlić i wspierać ich na drodze powołania. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

*

DZIEŃ TRZECI

 

MODLITWA O ŚWIADOMĄ I SUMIENNĄ FORMACJĘ

KANDYDATÓW DO KAPŁAŃSTWA,

ŻYCIA KONSEKROWANEGO I MISYJNEGO

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju, zawierzamy ci wszystkich nowicjuszy, nowicjuszki i kleryków, abyś czuwał nad ich formacją i rozwojem powołania. Charakteryzowałeś się porywczym temperamentem, który był dla ciebie i dla innych krzyżem, ale nie przeszkodził ci w drodze do świętości. Twoja niezależność, niecierpliwość i upór sprawiały, że relacje z kolegami i przełożonymi nie były łatwe. Gorliwe pełnienie woli Bożej temperowało twój charakter, a surowa formacja jezuicka uczyła pokory. Nie pochwalałeś lenistwa czy połowiczności w pełnieniu woli Bożej, angażowałeś całe swe serce, dzięki czemu z każdym rokiem twoje spojrzenie na służbę kapłańską stawało się dojrzalsze. Wiedziałeś, że masz być światłem i solą (por. Mt 5,13-16), by ludzie widząc twoje czyny chwalili Ojca w niebie. Kochałeś Jezusa i spędzałeś na kolanach długie godziny, rozmawiając z Nim, ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Zacząłeś postrzegać Kościół jako miejsce uświęcania i zbawienia ludzi, a wszystkich chrześcijan jako dzieci jednego Ojca. Twoja przemiana nie uszła uwagi przełożonych, co znalazło wyraz w wystawianych ci opiniach.

Święty Andrzeju, ty wiesz, że rozeznać powołanie i wyrazić zgodę na pójście za Panem, to dopiero początek niełatwej drogi. Podczas formacji w seminarium czy zakonie trzeba się poddać kierownictwu przełożonych i współpracować z nimi dla swego dobra. Nie dla wszystkich jest to oczywiste. Bywają i tacy, którzy nie doceniają czasu formacji, a ich lekkomyślność i brak rzetelności w życiu seminaryjnym czy nowicjackim mści się w późniejszej pracy kapłańskiej. Nawet przy najlepszych chęciach straconego czasu nie da się nadrobić. Dzięki dobrze przeżytej formacji w seminarium kapłan buduje silną relację z Jezusem, docenia godność swojego powołania i wie, jak z miłością prowadzić do Boga ludzi. Jest świadomy zagrożeń i pokus, wie, jak prowadzić walkę duchową.

Święty Andrzeju, wpatrzeni w twoją drogę prosimy: uproś wszystkim, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich i ślubów zakonnych, łaskę świadomej i sumiennej formacji. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

*

DZIEŃ CZWARTY

 

MODLITWA O RZETELNYCH, PEŁNYCH DUCHA

PRZEŁOŻONYCH I WYCHOWAWCÓW,

KTÓRZY ODPOWIADAJĄ ZA FORMACJĘ

SEMINARYJNĄ I ZAKONNĄ

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju, za twoją przyczyną pokornie prosimy Pana Boga o łaskę rzetelnych, pełnych ducha wychowawców, którzy odpowiadają za formację nowicjuszy i kleryków. Dostąpiłeś zaszczytu, otrzymując święcenia kapłańskie z rąk biskupa wileńskiego Eustachego Wołłowicza 12 marca 1622 roku. Tego dnia Kościół wynosił na ołtarze pierwszych jezuitów: Ignacego Loyolę i Franciszka Ksawerego. Wielka radość panowała w twoim sercu, ponieważ Kościół uznał cię za godnego święceń kapłańskich i to w tak ważnym dla zakonu dniu. Napełniło cię to zapewne pragnieniem naśladowania świętych poprzedników. Zostałeś uformowany w duchowości ignacjańskiej, modliłeś się, kontemplowałeś Boga, dążyłeś do świętości poprzez rozeznawanie duchowe i codzienny rachunek sumienia.

Jesteśmy wdzięczni za wzór, jakim stało się twoje kapłańskie życie, bez reszty oddane Bogu i ludziom. Walka o wielkie ideały wzmocniła cię i dodała mocy twojemu powołaniu. Wzrastałeś duchowo, bo współpracowałeś z ofiarowaną ci przez Pana Boga wielką łaską, a także dzięki wychowawcom, którym byłeś posłuszny. Twoi mistrzowie byli ludźmi wiary, wykształconymi, dobrymi i wymagającymi formatorami, dlatego też w naukę i pracę angażowałeś się całym sercem, nie zadowalając się przeciętnością – a to jest cecha ludzi wielkich. Zostając kapłanem wiedziałeś, za Kim poszedłeś i Kogo masz słuchać. Niech przykład twojej współpracy z Bogiem prowadzi seminarzystów i wszystkich powołanych do służby Bożej ku dojrzałości kapłańskiej i zakonnej, dzięki której nawet trudne dni mogą być pełne wdzięczności za dar służenia Bogu i ludziom.

Pokornie cię prosimy, święty Andrzeju, o wspieranie wszystkich, którzy odpowiadają za formację kleryków i nowicjuszy, aby byli prawdziwymi świadkami Jezusa i z odpowiedzialną miłością kształtowali młodych ludzi do służby Bogu i ludziom. Prosimy też o wstawiennictwo, by seminarzyści pragnęli zawsze iść za Panem i owoc przynosić (por. J 15,16). Daj łaskę wiary i gorliwości w modlitwie dla rodziców powołanych, aby towarzyszyli im i wspierali na drodze powołania. Amen!

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

*

DZIEŃ PIĄTY

 

MODLITWA O ŁASKĘ KAPŁAŃSKIEGO

I ZAKONNEGO ŻYCIA

W ZJEDNOCZENIU Z JEZUSEM

DLA ZBAWIENIA SIEBIE I BLIŹNICH

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju, wypraszaj kapłanom łaskę pragnienia życia w zjednoczeniu z Jezusem dla zbawienia siebie i bliźnich. Byłeś wdzięczny Panu Bogu za jego miłość i powołanie do kapłaństwa. Dałeś temu świadectwo swoim kapłańskim życiem i pracą, angażując się w każdą posługę dla Kościoła. Byłeś budowniczym Kościoła i przełożonym wspólnoty jezuitów w Nieświeżu, kaznodzieją w Wilnie i Warszawie, przełożonym szkoły jezuickiej i Sodalicji Mariańskiej. Z wielkim oddaniem opiekowałeś się chorymi i umierającymi podczas zarazy w Wilnie. Ostatnie lata spędziłeś na Polesiu, ewangelizując prostych ludzi, co zyskało ci miano Duszochwata i Apostoła Polesia.

Twoja wyjątkowa służba kapłańska wynikała z głębokiej relacji z Jezusem i Maryją. Bardziej słuchałeś Boga niż ludzi i to dało ci mądrość, której w żadnej książce znaleźć nie mogłeś. Sam Bóg napełnił cię łaską tak wielką, że przerosłeś mądrością wielu ówczesnych teologów. Buduje nas ta wzajemna miłość Jezusa i ciebie. Ukazujesz nam, że pełnienie woli Bożej i zjednoczenie z Bogiem w kapłaństwie jest źródłem pięknego życia. Zadziwia nas twoja zdolność do ofiary i poświęcenia, imponuje też troska o zbawienie każdego człowieka, pobudza do refleksji nad twoim ewangelicznym radykalizmem.

Święty Andrzeju, Ty wiesz, że Jezus potrzebuje oddanych kapłanów, dla których ma zawsze otwarte serce. Potrafi ich zrozumieć i znosić ich słabości, jest gotów im pomagać i obdarowywać łaskami. Ma zawsze wyciągniętą dłoń, aby ich ratować, ale szanuje ich wolność i czeka, aż zwrócą się do niego o pomoc. Wielbimy Boga w twoim kapłaństwie, św. Andrzeju Bobolo. Prosimy cię, abyś otaczał opieką wszystkich kapłanów. Wypraszaj im łaskę zrozumienia, że Jezus, który ich wybrał i posłał do ludzi, by głosili Dobrą Nowinę, nadaje sens ich życiu. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

*

DZIEŃ SZÓSTY

 

MODLITWA O UMOCNIENIE

W WIERZE I MIŁOŚCI

POWOŁANYCH DO SŁUŻBY BOŻEJ

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju, przez twoje wstawiennictwo prosimy o umocnienie w wierze i miłości biskupów, kapłanów, a także zakonników, zakonnice i misjonarzy do Jezusa Chrystusa jako Boga, Pana i Zbawiciela. Mocarzu Chrystusa, papież Pius XII w poświęconej tobie encyklice Invicti athletae Christi (Niezwyciężony bohater Chrystusowy) napisał, że jesteś wzorem do naśladowania dla wszystkich chrześcijan ze względu na prawdziwą wiarę, za którą oddałeś swoje życie.

Wiara ujawniała się w twoich wyborach i w postępowaniu. Wyniosłeś ją z domu rodzinnego, umacniałeś w kolegium jezuickim i w zakonie. Dzięki łasce zrozumiałeś, że wszystko, co człowieka spotyka w życiu, nawet trudności, trzeba przyjmować jako Boży dar, który umacnia nas w wierze. Szedłeś z tym przekonaniem do ludzi, a oni tobie ufali. Twoja wierna, pełna poświęcenia służba Bogu i ludziom otwierała ich na Jezusa i przemieniała życie. Karmiłeś ich swą autentyczną wiarą w obecność Jezusa w sakramentach, która pociągała do przyjaźni z Bogiem, owocowała dobrymi czynami, nawróceniami i pragnieniem życia w łasce. Dziękujemy ci, święty Andrzeju, za ziarno dobra, które dzięki tobie zostało zasiane w ludzkich sercach.

Gdzie szukać przyczyny tego, że w dzisiejszych czasach tak wielu ludzi jest zagubionych w wierze? Wiele lat temu Benedykt XVI wskazywał polskim biskupom podczas wizyty ad limina apostolorum, by większą wagę przykładali do przekazywania wiary ludziom przez świadectwo własnego życia, a nie tylko przez nauczanie. Twoja wiara, św. Andrzeju, zaprowadziła cię do ewangelizacji ludzi, którymi nikt się nie interesował, którzy byli na peryferiach Kościoła. To właśnie doprowadziło cię do świętości. Możemy być spokojni o przyszłość wiary w naszym Kościele, jeśli osoby powołane do służby kapłańskiej będą cię naśladować.

Prosimy cię, św. Andrzeju, wypraszaj biskupom, kapłanom, osobom życia konsekrowanego i misjonarzom łaskę ufnej modlitwy i pragnienie głębokiej wiary, która prowadzi ludzi do zbawienia. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

*

DZIEŃ SIÓDMY

 

MODLITWA O DUCHA WDZIĘCZNOŚCI

ZA ŁASKĘ POWOŁANIA

DO KAPŁAŃSTWA, ŻYCIA ZAKONNEGO I MISYJNEGO

ORAZ UFNOŚCI WOBEC BOGA,

KTÓRY HOJNIE WYPEŁNIA SWE OBIETNICE

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju Bobolo, zwracamy się przez ciebie do Boga, aby razem ze wszystkimi osobami powołanymi dziękować za łaskę powołania. Odchodziłeś z tej ziemi niezrozumiany, niedoceniony, a nawet odrzucony i wzgardzony. Podziwiano twoją gorliwość, ale nie widziano w tobie kandydata na ołtarze. To Bóg upomniał się o ciebie i pozwolił Kościołowi i Polakom wydobyć z mroku zapomnienia twoją osobę. Dziś nikt by nie znał twego imienia i nie prosił Boga o pomoc za twoją przyczyną. Wielkie musiało być zdziwienie twoich współbraci, gdy czterdzieści pięć lat po śmierci po raz pierwszy się objawiłeś i powiedziałeś, co mają zrobić, by uratować klasztor i kolegium w Pińsku. Cóż dopiero działo się w ich głowach, gdy w odnalezionej trumnie zobaczyli twoje ciało zachowane od rozkładu i dowiadywali się o cudach, które się działy za twoją przyczyną.

Święty Andrzeju, twoja długa droga na ołtarze potwierdza prawdę, którą głosił Jezus: kto Mnie służy, uczci go Mój Ojciec (J 12,26), a także: Moje myśli nie są myślami waszymi, ani drogi wasze, drogami Moimi (Iz 55,8). Twój przykład zachęca osoby powołane do wierności Bogu i natchnieniom Ducha Świętego. Ty mówisz do wszystkich, zwłaszcza do swoich braci kapłanów i zakonników, że Jezus patrzy na nich i nagrodzi ich, gdy w życiu będą kierować się Ewangelią. Upraszaj kapłanom ufność, że Bóg jest dobry i wierny. Niech nie zrażają się trudnościami, oskarżeniami ani niesprawiedliwymi decyzjami, bo Jezus widzi serce kapłana i ocenia jego życie sam, nie kierując się ludzką opinią i sądami.

Święty Andrzeju, niech ta modlitwa zanoszona za twoją przyczyną będzie miła Panu. Niech sprawi, że Bóg wzbudzi wiele nowych powołań do służby w Kościele, a w kapłanach i biskupach ożywi na nowo zapał i gorliwość w służbie Bogu i ludziom oraz nadzieję na Bożą hojność. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

* 

DZIEŃ ÓSMY

 

MODLITWA O ZAANGAŻOWANIE KAPŁANÓW

NA RZECZ JEDNOŚCI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Prosimy cię, święty Andrzeju Bobolo, oręduj u Pana, aby kapłani z miłością i życzliwością dążyli do jedności Kościoła Świętego. Czasy i miejsca, w których żyłeś i duszpasterzowałeś, były trudne dla Kościoła. Wyznawcy katolicyzmu i prawosławia byli wrogo do siebie nastawieni, wzajemnie się wyklinając, aż po słynne anatema sit. Ty jednak wzniosłeś się ponad podziały i niezgodę, ponad bezowocne dysputy, które z wyznań jest pierwsze i bliższe Prawdy. Wierzyłeś, że jest jeden Kościół Chrystusowy, a miłością ogarniałeś wiernych obu wyznań, narażając się wszystkim. W trosce o zbawienie dusz niosłeś Jezusa do prawosławnych z taką samą gorliwością jak do katolików. To doprowadziło do twojej męczeńskiej śmierci. Dzisiaj trudno zrozumieć, że byłeś oskarżany o burzenie ustalonego porządku, nieposłuszeństwo przełożonym, a nie pochylono się nad twoimi intencjami. Przez wieki powtarzano przekaz, że św. Bobola nawracał ludzi na swoje wyznanie, co wzmacniało podziały między wiernymi. A prawda jest inna.

Święty Andrzeju, ty ewangelizowałeś wszystkich ludzi z taką samą miłością. Patrzyłeś na Kościół oczyma Jezusa, a nie oczyma ludzi skupionych na ziemskich podziałach, którzy pomijali fundament chrześcijaństwa – że wszyscy ludzie ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa są dziećmi tego samego Ojca, godnymi zbawienia. Dziękujemy za świadectwo miłości i za twą ewangeliczną mądrość, której wielu do dziś nie pojmuje. Dziękujemy za posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Dziękujemy za wierność Bogu, aż po męczeńską śmierć.

Św. Andrzeju prosimy, módl się do Boga, aby i dziś kapłani byli wierni Ewangelii i mocno zakorzenieni w mądrości Boga i Tradycji Kościoła. Wstawiaj się za tymi, których Bóg powołał do pracy w Kościele, aby podjęli trud głoszenia Ewangelii i szafowania sakramentami, dążąc do jedności Kościoła w duchu miłości i życzliwości. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

* 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

 

MODLITWA O MIŁOŚĆ

POWOŁANYCH DO SŁUŻBY BOŻEJ

DO BOGARODZICY MARYI I KRÓLOWEJ POLSKI

*

MODLITWA CODZIENNA

[TEKST]

 

ROZWAŻANIE

 

Święty Andrzeju Bobolo, uproś u Boga dla biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i misjonarzy miłość do Maryi, Matki Zbawiciela i Królowej Polski. Maryja była tobie bliska od najmłodszych lat, kochałeś Ją jako Matkę Boga i ludzi. Jako uczeń szkoły jezuickiej w Braniewie zawierzyłeś Jej swoje życie. Doświadczyłeś Jej opieki, gdy napotykałeś trudności w nowicjacie w kolegium wileńskim. Matka Boża stała się tobie szczególnie bliska jako ta, która uratowała twoje powołanie. Także jako kapłan, zaangażowany w posługę Sodalicji Mariańskiej, wskazywałeś innym na Maryję, powierzając ich Jej opiece. Pracowałeś dla Jej chwały przez całe życie i byłeś Jej wiernym sługą. Przez wielu jesteś uważany za domniemanego autora ślubów lwowskich Jana Kazimierza. Podczas twojego męczeństwa wzywałeś imienia Maryi, a Ona cię umacniała.

W roku Cudu nad Wisłą biskupi zgromadzeni na Jasnej Górze wezwali wiernych do proszenia ciebie o pomoc. Mocno wierzymy, że poprosiłeś swoją Panią, aby wstawiła się u Boga o dar ocalenia Polski przed bolszewizmem. Obecny w relikwiach towarzyszyłeś ludowi stolicy, a Królowa Polski żołnierzom podczas Bitwy Warszawskiej. Prawie dwa tysiące lat upłynęło od chwili, gdy na Golgocie postawiono krzyż, na którym umarł Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, Syn Boży. Od Jego śmierci chrześcijanie patrzą na krzyż jako dar od Boga, aby życie mieli i to w obfitości… (por. J 10,10), aby nikt nie zginął, ale miał życie (por. J 3,16). W takim duchu patrzył na krzyż św. Andrzej Bobola, świadomy, że jest w nim zawarta prawda o chrześcijańskim życiu. Będąc jezuitą, nosił u swego boku krzyż, który mu towarzyszył w pracy kapłańskiej, ale też stał się dla niego źródłem mądrości i mocy. W Chrystusowy krzyż wpatrujemy się my, chrześcijanie dwudziestego pierwszego wieku, aby stał się dla nas źródłem mądrości i mocy, wyzwalał pragnienie świętości i prowadził do zbawienia. U początku rozważań prośmy św. Andrzeja, aby towarzyszył nam w tej modlitwie i uprosił łaskę u Boga, abyśmy szukali świętości i zbawienia, a bliźnim i Ojczyźnie wyprosił opiekę Bożą.

Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński ponownie zawierzył naród polski opiece Pani Jasnogórskiej w czasach komunizmu. Uważał cię, św. Andrzeju, Patronie Polski, za inspiratora tekstu ślubów, które napisał 16 maja, w rocznicę twojej męczeńskiej śmierci.

Święty Andrzeju, dziękujemy za twoją miłość do Matki Boga. Wydaje się, że twoim wielkim pragnieniem jest, byśmy Maryję czcili, jako Królową i Panią, nieustannie dziękowali Jej za łaski, które Bóg udzielił naszej Ojczyźnie przez Jej wstawiennictwo. Prosimy cię, abyś uprosił u Jezusa powołanym do służby Bożej miłość do Maryi, aby doceniali wagę Jej misji w planie zbawienia, co pozwoli nam podążać w prawdzie ku jedności. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

[TEKST]

św. Andrzej Bobola

__________*__________

Teksty nowenny pochodzą z publikacji

"Proście Pana żniwa.

Nowenna za kapłanów i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne

za przyczyną świętego Andrzeja Boboli Patrona Polski",

Strachocina 2022.

Opracował: ks. Józef Niżnik.

ks. prał. Józef Niżnik

*

Teksty nowenny a dodatkowo także rozważania Drogi Krzyżowej

ze św. Andrzejem Bobolą

są dostępne do pobrania

[TUTAJ]

logo

*

POLECAMY!

Wywiad z ks. prał. Józefem Niżnikiem

[VIDEO]

logo

*

Czy wiesz, że...

16 maja 1957 roku, w trzechsetną rocznicę męczeństwa św. Andrzeja Boboli Ojciec Święty Pius XII ogłosił encyklikę o św. Andrzeju Boboli „Invicti Athletae Christi” („Niezwyciężony bohater Chrystusowy”) [PEŁNY TEKST]Czytamy w nim m. in. 

Pius XIIDziś, co jest dla Nas powodem wielkiego bólu, w niejednym kraju wiara katolicka już to omdlewa i podupada, już to prawie zupełnie wygasa. (…) Dokądkolwiek bowiem oczy obróci i dążyć zaczyna ludzka społeczność, jeżeli od Boga odchodzi, nie tylko nie osiąga upragnionego spokoju i zgody, ale wpada w taką rozterkę i niepokój, jak człowiek trawiony gorączką, oddając się pogoni za bogactwem, za wygodnym i przyjemnym życiem, które wyłącznie sobie ceni, chce pochwycić co, co przed nią ciągle ucieka i buduje na tym, co się zapada…

*

Encyklika Piusa XII

INVICTI ATHLETAE CHRISTI

(„Niezwyciężony bohater Chrystusowy”)

[TEKST]

 

 

DDM w intencji Kapłanów "OREMUS"

CZY WIESZ, ŻE...?

logo

Zmarli w latach: 2021 - 2024

fire candle

I dla ucha, i dla ducha

logo

MARGARETKA - Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów

Margaretka

Być ojcem jak św. Józef

św. Józef

Nowenna przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

św. Andrzej Bobola

Różaniec z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim

Bł. kard. Stefan Wyszyński

Aktualności Watykańskie

logo

Aktualności Radia Watykańskiego

logo

L'Osservatore Romano - EDYCJA POLSKA

logo

Konferencja Episkopatu Polski

logo

Oficjalny Serwis Informacyjny Diecezji Opolskiej

logo diecezji opolskiej

Gość Niedzielny - OPOLSKI

logo

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" - Kraków

logo

Listy św. Jana Pawła II do kapłanów

św. Jan Paweł II

Nasz modlitewnik

Odwiedziny