foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015


Pismo Święte

Biblia

 

Internetowa Liturgia Godzin - BREWIARZ

logo

Katechizm Kościoła Katolickiego

Katechizm Kościoła Katolickiego

Vatican Media - LIVE

Bazylika św. Piotra

Jasna Góra - LIVE

Jasna Góra

Studio TV NIEDZIELA

logo

Radio Jasna Góra - SŁUCHAJ

logo

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - Kraków Łagiewniki - LIVE

Jezus Miłosierny

TV Miłosierdzie

logo TV Miłosierdzie

Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem - LIVE

logo

Dolina Miłosierdzia w Częstochowie - LIVE

logo

Pallotti TV

logo

Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie - LIVE

Świątynia Opatrzności Bożej

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - LIVE

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

EWTN Polska – TELEWIZJA WIEKUISTEGO SŁOWA

logo

Kanał poświęcony Muzyce Sakralnej

logo

Radio eM - SŁUCHAJ

logo

Gość Niedzielny - YouTube

logo

Transmisje Mszy św. w diecezjach w Polsce

Eucharystia

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ (I)

św. Jan Paweł II

(św. Jan Paweł II)

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.

Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.

Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polskie, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed ni stoi.

Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka.

 *

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ (II)

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

(bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie! Pochylamy pokornie nasze głowy by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego. Amen.

*

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ (III)

ks. Piotr Skarga SI

(ks. PIotr Skarga TJ)

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 *

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ (IV)

Droga do nieba

(Modlitewnik „Droga do nieba”, nr 10.4)

Boże, Ojcze nasz i wszystkich ludzi! Błogosław Ojczyźnie naszej. Strzeż jej wolności. Rozbudzaj poczucie społecznej sprawiedliwości, rozpalaj wzajemna bratnia miłość i wykorzeniaj zgubne nałogi. Pomoc Twoja, Boże, niech będzie zawsze z nami, abyśmy czyniąc sobie ziemię ojczystą poddaną nie zapomnieli o ojczyźnie wiecznej i o więzi z całą ludzkością. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.

K: Zachowaj, Panie, Ojczyznę naszą.

W: Która w Tobie, Boże mój, nadzieję pokłada.

K: Ześlij jej, Panie, pomoc z przybytku swego.

W: Z nieba wysokiego ją wesprzyj.

K: Niech nie bierze nad nią góry nieprzyjaciel.

W: A duch nieprawości niechaj jej nie szkodzi.

K: Niech Bóg sprowadzi pokój do jej domów.

W: I bezpieczeństwo do jej posiadłości.

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K: Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, za przyczyna Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i za wstawiennictwem świętych Patronów naszych, ochraniaj Ojczyznę naszą od wszelkich przeciwności, gdy całym sercem korzy się przed Tobą, zasłoń ją łaskawie od zasadzek nieprzyjacielskich. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.

W: Amen.

 

MODLITWA ZA MŁODE POKOLENIE

młodzi

Panie Jezu Chryste, w synagodze w Nazarecie,

do siebie odniosłeś słowa proroka:

„Duch Pański spoczywa na Mnie,

ponieważ Mnie namaścił i posłał,

abym ubogim niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność,

a niewidomym przejrzenie,

abym uciśnionych odsyłał wolnych”.

 

Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie,

uświęcaj nas swoją świętością

i uwalniaj nas od wszelkiego zła.

Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą

Ducha Świętego, by mogli rozpoznać

Twoją Boską miłość, przyjąć do swoich serc

i realizować w życiu.

Zapalaj dziewczęta i chłopców

radosnym entuzjazmem do życia w prawdzie,

miłości i pokoju z siostrami i braćmi.

Uwalniaj ich od wszelkich form uzależnień

i zniewolenia, niech staną się fundamentem

pod budowę cywilizacji miłości

na miarę trzeciego tysiąclecia.

 

Pani Jasnogórska,

wypraszaj młodym radość, czystość serca

i odwagę do zwyciężania zła dobrem.

 

MODLITWA ZA BISKUPA DIECEZJI

Bp Andrzej Czaja 

Panie Jezu Chryste, Pasterzu Twego Kościoła, wspieraj swoim błogosławieństwem naszego Biskupa Andrzeja. Spraw, aby był prawdziwym ojcem rodziny diecezjalnej i przykładem apostolskiej gorliwości. Udziel mu ducha mądrości dla owocnego głoszenia Twego słowa i kierowania diecezją. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

_________________

Źródło: Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i spiewnik, Opole 2019, nr 104.3

MODLITWA O POWOŁANIA

(bł. ks. Michał Sopoćko *)

Bł. ks. Michał Sopoćko

 

Boże miłosierny,

daj Kościołowi swemu

wielu gorliwych i świętych kapłanów!

 

Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego,

aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł,

a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty. 

 

Kształtuj ich sam

łaską Ducha Świętego,

jak niedyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów!

 

Niech prawdę Twoją

i Twoje nakazy

głoszą słowem, przykładem i życiem!

 

Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia,

oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie

i nie szukają niczego prócz Twojej chwały. 

 

Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha,

którego wylałeś na Apostołów! Amen.

 

_________ +_________

 

*) Strona poświęcona osobie bł. ks. Michała Sopoćki

http://www.sopocko.pl/

 

Modlitwa za diecezję

katedra w Opolu

Panie Jezu Chryste, Najwyższy i wieczny Kapłanie, Ty założyłeś Kościół, aby był znakiem zbwienia dla wszystkich ludzi i gromadził w jedno rozproszone dzieci Boże. Dziękujemy Ci za łaskę powołania nas do wspólnoty wiernych chrześcijan, która pod przewodnictwem Ojca świętego zdąża do zbawienia w jedności wiary i sakramentów. Dziękujemy Ci za tę cząstkę Kościoła powszechnego, którą jest nasza diecezja z naszym biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej.

Otaczaj swoją nieustanną opieką biskupa ordynariusza Andrzeja, biskupów pomocniczych: Pawła i Rudolfa, kapłanów, zakony, instytuty świeckie, seminarium duchowne i wszystkich diecezjan. Obdarz nas wszystkich zapałem i gorliwością. Oddajemy Ci w szczególną opiekę nasze rodziny: ojców, matki, młodzież i dzieci, osoby samotne, ludzi chorych i zagubionych. Zachowaj w nas żywą wiarę, obdarz ewangelijnytm zapałem i gorliwością oraz dodaj sił, byśmy się oparli pokusom zła. Wspieraj nas, byśmy modlitwą, ofiarą, pokutą i zachowaniem dobrych obyczajów, przyczyniali się do wzrostu i uświęcenia naszej diecezji i całego Kościoła. Daj nam liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i apostolskie, aby wśród nas nie zabrakło współczesnych głosicieli Ewangelii.

Polecamy Ci również tych, których wiara osłabła i zobojętnieli, lub zupełnie odeszli od Kościoła. Spraw, by powrócili do pierwotnej gorliwości i pełnej wspólnoty z Ludem Bożym. Obdarz swą łaską także wszystkich poszukujących wiary i sensu istnienia, aby pociągnięci przykładem nas wierzących, poznali Ciebie jako prawdziwego Boga i uznali Cię jako swoją Prawdę, Drogę i Życie.

Pielęgnując w naszej diecezjalnej wspólnocie chrześcijańskie dziedzictwo przodków, chcemy zawsze trwać w jedności z Kościołem powszechnym. Będąc tu na ziemi uczestnikami pielgrzymki wiary Ludu Bożego, pragniemy z Twoją pomocą i pod przewodnictwem Ojca świętego i biskupów, dojść do wiecznego celu i pełni zbawienia w niebie, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

___________________

Źródło: Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik, Opole, 2019, nr 104.4

 

DDM w intencji Kapłanów "OREMUS"

Czy wiesz, że...?

pieczęć Oremus

Być ojcem jak św. Józef

św. Józef

I dla ucha, i dla ducha

logo

MARGARETKA - Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów

logo

Aktualności Watykańskie

logo

Aktualności Radia Watykańskiego

logo

Konferencja Episkopatu Polski

logo

Oficjalny Serwis Informacyjny Diecezji Opolskiej

logo diecezji opolskiej

Gość Niedzielny - OPOLSKI

logo

Różaniec z Błogosławionym Prymasem Tysiąclecia

Kard, S. Wyszyński

Oficjalna Strona Beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego

logo beatyfikacji kard. Wyszyńskiego

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" - Kraków

logo

Listy św. Jana Pawła II do kapłanów

św. Jan Paweł II

Odwiedziny