foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015


Pismo Święte

logo

Internetowa Liturgia Godzin - BREWIARZ

logo

Katechizm Kościoła Katolickiego

logo

Vatican Media - LIVE

logo

Lourdes - Grota Objawień - LIVE

Lourdes - Grota Objawień

Jasna Góra - YouTube

Jasna Góra

Studio TV NIEDZIELA - YouTube

lo

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (KAPLICA) - Kraków Łagiewniki - LIVE

św. Faustyna i Jezus Miłosierny

Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem - LIVE

Krzeptówki

Pallotti TV - YouTube

logo

Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu - YouTube

logo

Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie - YouTube

Centrum Opatrzności Bożej

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - LIVE

Tyniec

EWTN Polska – YouTube

logo

Radio eM - SŁUCHAJ

logo

Gość Niedzielny - YouTube

logo

Transmisje Mszy św. w diecezjach w Polsce

Eucharystia

MODLITWA CODZIENNA

PRZEZ WSTAWIENNICTWO

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

św. Andrzej Bobola

Boże nasz Ojcze, dziękujemy za Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, który ustanowił Kościół i powołał kapłanów jako szafarzy Bożych tajemnic do służby Bogu i bliźnim w dziele zbawienia świata. Panie Jezu, który nagrodziłeś udziałem w chwale świętych św. Andrzeja Bobolę za żarliwą wiarę i gorliwość kapłańską, prosimy za jego przyczyną, abyś zachował w wierności Bogu i Kościołowi wszystkich, których wybrałeś i posłałeś, aby szli i owoc przynosili (J 15,16).

Duchu Święty Uświęcicielu, dziękujemy Ci za wlaną miłość do serca św. Andrzeja Boboli, która rozpaliła w nim pragnienie jednania chrześcijan przez służbę w miłości, z poszanowaniem wolności i godności człowieka.

Święty Andrzeju Bobolo, który w swoim życiowym powołaniu i przeciwnościach byłeś do końca wierny Ewangelii, upraszaj u Boga, by kapłani swoim życiem i postawą wobec Boga i bliźnich głosili prawdę, że Jezus został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia (Rz 4,25).

Mocarzu Chrystusa, wypraszaj wszystkim powołanym do służby Bożej, by w każdym czasie świadczyli, że Jezus Chrystus jest w ich życiu najważniejszy, jest ich Panem i Zbawicielem. Proś za nimi, by doceniali swoje powołanie i dążyli do świętości przez posłuszeństwo swemu Panu, aby ich praca duszpasterska przynosiła błogosławione owoce.

Święty Męczenniku, wypraszaj kapłanom szczere pragnienie prowadzenia ludzi do Boga i ratowania ich dusz. Niech będą gorliwi w budowaniu wspólnoty Kościoła, poszukiwaniu zagubionych i niech nie szczędzą czasu i sił na posługiwanie w konfesjonale, aby zabłąkane owce mogły doświadczyć Bożego miłosierdzia. Święty Andrzeju, wspieraj kapłanów, którzy przeżywają trudności w powołaniu i upraszaj im łaskę ufności, że Bóg jest zawsze blisko nich, także w ciemnościach duchowych i hojnie nagradza za wierność. Uproś opamiętanie tym, którzy niosą zgorszenie oraz weź w opiekę wszystkich, którzy porzucili kapłaństwo i uproś im potrzebne do zbawienia łaski.

Patronie Polski, ośmielamy się także za twoją przyczyną prosić z ufnością Boga o nowe i święte powołania do kapłaństwa, aby nigdy nie zabrakło pracowników w winnicy Pańskiej.

Patronie Jedności, uproś wszystkim wiernym Kościoła łaskę wdzięczności za kapłanów, których nasz Pan Jezus Chrystus powołał do służby Bogu i ludziom, aby modlili się o potrzebne dla Kościoła łaski, doceniali pracę kapłańską, wystrzegali się pochopnych i niesprawiedliwych osądów. Amen.

*

Więcej na temat św. Andrzeja Boboli znajdziesz 

[TUTAJ]

*

Czy wiesz, że...

16 maja 1957 roku, w trzechsetną rocznicę męczeństwa św. Andrzeja Boboli Ojciec Święty Pius XII ogłosił encyklikę o św. Andrzeju Boboli „Invicti Athletae Christi” („Niezwyciężony bohater Chrystusowy”) [PEŁNY TEKST]Jest to jedyny w historii papieski dokument tej rangi poświęcony w całości jednemu świętemu!

Czytamy w nim m. in. 

Pius XIIDziś, co jest dla Nas powodem wielkiego bólu, w niejednym kraju wiara katolicka już to omdlewa i podupada, już to prawie zupełnie wygasa. (…) Dokądkolwiek bowiem oczy obróci i dążyć zaczyna ludzka społeczność, jeżeli od Boga odchodzi, nie tylko nie osiąga upragnionego spokoju i zgody, ale wpada w taką rozterkę i niepokój, jak człowiek trawiony gorączką, oddając się pogoni za bogactwem, za wygodnym i przyjemnym życiem, które wyłącznie sobie ceni, chce pochwycić co, co przed nią ciągle ucieka i buduje na tym, co się zapada…

*

Encyklika Piusa XII

INVICTI ATHLETAE CHRISTI

(„Niezwyciężony bohater Chrystusowy”)

[TEKST POLSKI]

 

DDM w intencji Kapłanów "OREMUS"

CZY WIESZ, ŻE...?

logo

Zmarli w latach: 2021 - 2024

fire candle

I dla ucha, i dla ducha

logo

MARGARETKA - Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów

Margaretka

Być ojcem jak św. Józef

św. Józef

Nowenna przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

św. Andrzej Bobola

Różaniec z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim

Bł. kard. Stefan Wyszyński

Aktualności Watykańskie

logo

Aktualności Radia Watykańskiego

logo

L'Osservatore Romano - EDYCJA POLSKA

logo

Konferencja Episkopatu Polski

logo

Oficjalny Serwis Informacyjny Diecezji Opolskiej

logo diecezji opolskiej

Gość Niedzielny - OPOLSKI

logo

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" - Kraków

logo

Listy św. Jana Pawła II do kapłanów

św. Jan Paweł II

Nasz modlitewnik

Odwiedziny