foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015
foto1
Inauguracja DDM Oremus, 18.10.2015


Pismo Święte

logo

Internetowa Liturgia Godzin - BREWIARZ

logo

Katechizm Kościoła Katolickiego

logo

Vatican Media - LIVE

logo

Lourdes - Grota Objawień - LIVE

Lourdes - Grota Objawień

Jasna Góra - YouTube

Jasna Góra

Studio TV NIEDZIELA - YouTube

lo

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (KAPLICA) - Kraków Łagiewniki - LIVE

św. Faustyna i Jezus Miłosierny

Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem - LIVE

Krzeptówki

Pallotti TV - YouTube

logo

Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu - YouTube

logo

Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie - YouTube

Centrum Opatrzności Bożej

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - LIVE

Tyniec

EWTN Polska – YouTube

logo

Radio eM - SŁUCHAJ

logo

Gość Niedzielny - YouTube

logo

Transmisje Mszy św. w diecezjach w Polsce

Eucharystia

ŻAL DOSKONAŁY 

powrót

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450).

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i

przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe (KKK 1452). 

Zamieszczamy poniżej jedynie propozycję modlitewnej drogi, mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego.

Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Niech to, co wypowiadamy i gesty, które wykonujemy, będzie widzialnym znakiem naszej wiary i ufności złożonej w Bogu.

Pomocnym będzie, by na czas modlitwy, ustawić krzyż w godnym miejscu np. na stole i jeśli to możliwe, można zapalić przy nim świece.

  1. Na początek czynimy ZNAK KRZYŻA: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.
  1. Następnie odczytujemy wybrany fragment z PISMA ŚWIĘTEGO

       (jeśli to możliwe – w postawie stojącej):

Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA (18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32).

  1. Teraz można odmówić:

WIERZĘ w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę w coś objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może.

                 UFAM, Tobie, boś Ty wierny,

                 Wszechmocny i miłosierny;

                 Dasz mi grzechów odpuszczenie,

                 Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko MIŁUJĘ.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,

Wszystkich miłuję dla Ciebie.

                Ach, ŻAŁUJĘ za me złości

                Jedynie dla Twej miłości.

                Bądź miłościw mnie grzesznemu,

                       Do poprawy dążącemu.

  1. Następuje osobisty rachunek sumienia (w ciszy)

        (można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą).

  1. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO

         (jeśli to możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej).

CHWILA CISZY, następnie odmawia się

SPOWIADAM SIĘ Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

  • PROŚBY:

      Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.

       Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.

       Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się 

od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

  1. Odmawiamy MODLITWĘ PAŃSKĄ: Ojcze nasz…
  1. Na zakończenie można odmówić FRAGMENT Z PSALMU (51, 3-9):

                 

                  Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,

                  w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

                  Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

                  i oczyść mnie z grzechu mojego.

                  Uznaję bowiem nieprawość moją,

                  a grzech mój jest zawsze przede mną.

                  Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem

                  i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

                  Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku

                  i prawy w swoim sądzie.

                  Oto urodziłem się obciążony winą

                  i jako grzesznika poczęła mnie matka.

                  A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,

                  naucz mnie tajemnic mądrości.

                  Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,

                  obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

                      (Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…”

                      można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

              Chwała Ojcu i Synowi,

                  i Duchowi Świętemu,

                  jak była na początku, teraz i zawsze,

                  i na wieki wieków. Amen.

 

Zmarli w latach: 2021 - 2024

fire candle

I dla ucha, i dla ducha

logo

MARGARETKA - Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów

Margaretka

Być ojcem jak św. Józef

św. Józef

Nowenna przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

św. Andrzej Bobola

Różaniec z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim

Bł. kard. Stefan Wyszyński

Aktualności Watykańskie

logo

Aktualności Radia Watykańskiego

logo

L'Osservatore Romano - EDYCJA POLSKA

logo

Konferencja Episkopatu Polski

logo

Oficjalny Serwis Informacyjny Diecezji Opolskiej

logo diecezji opolskiej

Gość Niedzielny - OPOLSKI

logo

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" - Kraków

logo

Listy św. Jana Pawła II do kapłanów

św. Jan Paweł II

Nasz modlitewnik

Odwiedziny